Tank Memorial Ypres Salient herdenkt / remembers (Frank Mahieu) - Poelkapelle - 04/05/2024
The friends of the Tank Memorial Ypres Salient, Poelkappelle commemorated the participation of the Tank Corps during the German Spring offensive in Flanders – ‘Operation Georgette’ in which members of the Tank Corps acted as dismounted Lewis machine gun teams in support of the infantry. The actual date of the commemoration was 29th April which saw the German assault finally brought to a halt by British and French forces at the Battle of the Scherpenberg, but the ceremony this year was done on Saturday May 4th. at the Tank Memorial Ypres Salient.

Subsequently a commemoration was done at The Ploegsteert Memorial for the tank crew members who have no known grave.
i.e. two officers and 17 men of the Tank Corps  who were honoured in this ceremony, predominantly of 5th Battalion who were in action dismounted in the Meteren (F) area in April 1918. It is of our opinion that this is the first time the Tank Corps soldiers here have been given a dedicated commemoration. The wreaths for the Royal Tank Regiment and the Friends of the Tank Memorial Ypres Salient were laid by Lady Auriol Bowden and Mr Graham Young who travelled from the UK to be with us on this day. Master of ceremony was Hon. Lt. Col. Rene Declercq. 

"Fear Naught." (RTR Motto)

De ‘Friends of the Tank Memorial Ypres Salient’ herdachten de deelname van het Tankkorps tijdens het Duitse Lenteoffensief in Vlaanderen , 'Operatie Georgette', waarbij leden van het Tankkorps als Lewis-mitrailleurteams optraden ter ondersteuning van de infanterie. De eigenlijke datum van de herdenking was 29 april, toen de Duitse aanval eindelijk tot stilstand werd gebracht door Britse en Franse troepen tijdens de Slag om de Scherpenberg, maar de ceremonie vond dit jaar plaats op zaterdag 4 mei bij het Tankmonument te Poelkapelle (Tank Memorial Ypres Salient).
 
Aansluitend werd bij het Ploegsteert Memorial een herdenking gehouden voor de tankbemanningsleden die geen bekend graf hebben.
Bij Ploegsteert werden twee officieren en 17 manschappen van het Tankkorps geëerd, voornamelijk van het 5e Bataljon dat in april 1918 in de omgeving van Meteren (F) als infanterie afsteeg. Wij zijn van mening dat dit de eerste keer is dat de soldaten van het Tankkorps hier een speciale herdenking krijgen. De kransen voor het Royal Tank Regiment en de Friends of the Tank Memorial Ypres Salient werden gelegd door Lady Auriol Bowden en de heer Graham Young die vanuit het Verenigd Koninkrijk waren afgereisd om op deze dag bij ons te zijn. Ceremoniemeester was Ere-Lt. Kolonel René Declercq. 

"Fear Naught." (RTR Motto)

At Ploegsteert Memorial / Bij het Ploegsteert Memoriaalpage made by / pagina aangemaakt door Frank Mahieu (TMYS)