Netwerk Oorlog en Vrede
In 2002 besliste het provinciebestuur van West-Vlaanderen om de werking rond de oorlogsthematiek en de inspanningen die geleverd werden te koepelen onder een provinciaal initiatief met de naam “Oorlog en Vrede in de Westhoek”.

De voorbije periode is het initiatief “Oorlog en Vrede in de Westhoek” uitgegroeid tot een begrip in de wereld van de werking en herdenking rond de Eerste Wereldoorlog. De naam staat voor een netwerk van musea, werkgroepen, monumenten, … allen verbonden rond het centrale thema van de “Oorlog en Vrede”. Het is eveneens een overlegplatform en een koepel waaronder de verschillende individuele initiatieven van de partners worden samengebracht, teneinde ze een groter draagvlak te geven.
 
 
          De coördinatie van het project “Oorlog en Vrede in de Westhoek” wordt vanuit het streekhuis Esenkasteel in Diksmuide waargenomen. De centralisatie van het vredesproject in het hartje van de Westhoek zorgt ervoor dat er sprake zal zijn van continuïteit. De werking vanuit het Esenkasteel heeft als voordeel dat er nauwe samenwerking is met onder andere de gebiedswerking en Toerisme en Recreatie in de Westhoek en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Maar het project heeft een veel ruimere basis. Diverse provinciale diensten worden betrokken bij verschillende initiatieven van dit project. Daarnaast is er een duidelijke integratie van samenwerking tussen de Vlaamse, de provinciale en de lokale overheden, samen met een verscheidenheid aan andere partners. Aan de hand van deze coördinatie wordt er gestreefd naar de realisatie van zoveel mogelijk geïntegreerde projecten, waar er naast cultuurtoerisme ook ruim aandacht is voor de landschappelijke sfeer.