Herdenking WOI en WOII - Klerken - 11/05/2024
In Klerken vond op zaterdagvoormiddag 11 mei 2024 een herdenking plaats in het kader van WOI en WOII. 

De plechtigheid startte aan de Vredesmolen in Klerken bij de gedenkplaat voor het 2/22ste en 3de linieregiment en het 1ste en 13de artillerieregiment. De Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak Klerken verleende haar medewerking aan de herdenking.

Bloemenhulde

Dan ging het richting het dorp Klerken.

Aan het gedenkteken voor vliegenier Willy Coppens werden ook bloemen neergelegd. 

En tot slot werden er ook bloemen neergelegd aan het gemeentelijk gedenkteken voor de militaire en burgerlijkse slachtoffers van beide Wereldoorlogen. Het beeld werd 100 jaar geleden in 1924 ingehuldigd. Groepsfoto met alle vaandeldragers.


  Pagina aangemaakt door IDG.