Herdenking Slag om de Kemmelberg - Kemmel - 26/04/2024
Hieronder enkele foto's van de herdenking ter nagedachtenis van de Slag om de Kemmelberg van vrijdag 26 april 2024, die plaats vond in de aanwezigheid van enkele hoogwaardigheidsbekleders.

De plechtigheid vond plaats aan het Frans massagraf op de Kemmelberg. In het 'Ossuaire' liggen 5.294 doden begraven met vermelding van slechts 57 namen. Het massagraf werd pas na de Eerste Wereldoorlog aangelegd. Vermoedelijk zijn de meeste militairen in dit massagraf gesneuveld tijdens het Duitse lente-offensief (9 - 29 april 1918).

De organisatie was in handen van de Gemeente Heuvelland en Le Souvenir Français.Aankomst en opstellen van het erepeleton soldaten.Patrick Boone was de ceremoniemeester van dienst.Heel wat schoolkinderen uit Aalst woonden de plechtigheid bij.

Burgemeester Wieland De Meyer van Heuvelland nam het woord.

Het neerleggen van de kransen.De Last Post en de volksliederen van Frankrijk en België. 


  Pagina aangemaakt door IDG.